Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP270K
Název koncepce: Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2020 14:09
Předkladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 09.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2020
Text oznámení: MZP270K_oznameni.zip (6960 kB) - 03.06.2020 10:24:28
Informace o oznámení: MZP270K_infOznam.pdf (162 kB) - 03.06.2020 10:24:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP270K_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 08.07.2020 14:09:41
Závěr zjišťovacího řízení: MZP270K_zjistovaci.pdf (167 kB) - 08.07.2020 14:09:41
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: