Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP270K
Název koncepce: Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2021 10:46
Předkladatel: Ministerstvo dopravy České republiky
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 09.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2020
Text oznámení: MZP270K_oznameni.zip (6960 kB) - 03.06.2020 10:24:28
Informace o oznámení: MZP270K_infOznam.pdf (162 kB) - 03.06.2020 10:24:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP270K_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 08.07.2020 14:09:41
Závěr zjišťovacího řízení: MZP270K_zjistovaci.pdf (167 kB) - 08.07.2020 14:09:41
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Hladká Kateřina, Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Fialová Martina Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP270K_vyhodnoceni.pdf (14514 kB) - 11.12.2020 10:10:47
Návrh koncepce: MZP270K_navrh.pdf (7598 kB) - 11.12.2020 10:10:47
Informace o návrhu koncepce: MZP270K_infNavrh.pdf (189 kB) - 11.12.2020 10:11:07
Termín pro zaslání vyjádření: 25.01.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP270K_infStanovisko.pdf (184 kB) - 16.02.2021 14:44:44
Text stanoviska: MZP270K_zaverStan.zip (1719 kB) - 16.02.2021 14:44:44
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP270K_schvalenaKoncepce.zip (9335 kB) - 01.11.2021 10:46:51
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: