Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP272K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2021 09:45
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 11.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2020
Text oznámení: MZP272K_oznameni.pdf (29464 kB) - 04.08.2020 15:20:19
Informace o oznámení: MZP272K_infOznam.pdf (113 kB) - 04.08.2020 15:20:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP272K_infZjistovaci.pdf (183 kB) - 19.01.2021 12:07:23
Závěr zjišťovacího řízení: MZP272K_zjistovaci.7z (25944 kB) - 20.01.2021 09:45:38
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Vzhledem k velkému počtu rozsáhlých vyjádření uplatněných v rámci zjišťovacího řízení (především ze strany veřejnosti), bylo jejich náležité vypořádání dokončeno a předloženo MŽP dne 6. 1. 2021. Vypořádání všech obdržených vyjádření představuje nezbytný podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení a je zároveň jeho přílohou.