Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP273K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.10.2020 17:10
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 442/65, 100 10 Praha 10
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 08.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2020
Text oznámení: MZP273K_oznameni.zip (18503 kB) - 31.08.2020 15:17:23
Informace o oznámení: MZP273K_infOznam.pdf (126 kB) - 31.08.2020 15:17:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP273K_infZjistovaci.pdf (137 kB) - 14.10.2020 17:06:46
Závěr zjišťovacího řízení: MZP273K_zjistovaci.zip (14309 kB) - 14.10.2020 17:06:46
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: