Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP275K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2020 12:29
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 04.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 24.11.2020
Text oznámení: MZP275K_oznameni.pdf (30158 kB) - 29.10.2020 12:29:40
Informace o oznámení: MZP275K_infOznam.pdf (87 kB) - 29.10.2020 12:29:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: