Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP277K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2020 09:37
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 26.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 16.12.2020
Text oznámení: MZP277K_oznameni.pdf (16610 kB) - 25.11.2020 11:35:55
Informace o oznámení: MZP277K_infOznam.pdf (203 kB) - 25.11.2020 11:35:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP277K_infZjistovaci.pdf (185 kB) - 23.12.2020 09:37:31
Závěr zjišťovacího řízení: MZP277K_zjistovaci.zip (354 kB) - 23.12.2020 09:37:31
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: