Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP278K
Název koncepce: Doplnění SURPOL dle Usnesení vlády ČR č. 183 ze dne 9. 3. 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2021 17:54
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 21.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2021
Text oznámení: MZP278K_oznameni.pdf (2417 kB) - 08.12.2020 12:47:58
Informace o oznámení: MZP278K_infOznam.pdf (189 kB) - 08.12.2020 12:47:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP278K_infZjistovaci.pdf (186 kB) - 25.01.2021 18:01:35
Závěr zjišťovacího řízení: MZP278K_zjistovaci.zip (3189 kB) - 26.01.2021 17:54:09
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: