Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP279K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2021 10:31
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 23.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2021
Text oznámení: MZP279K_oznameni.pdf (19488 kB) - 15.12.2020 15:17:43
Informace o oznámení: MZP279K_infOznam.pdf (193 kB) - 15.12.2020 15:17:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP279K_infZjistovaci.pdf (189 kB) - 26.01.2021 10:31:04
Závěr zjišťovacího řízení: MZP279K_zjistovaci.7z (17651 kB) - 26.01.2021 10:31:04
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: