Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP282K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2023 13:16
Předkladatel: Povodí Moravy, s.p.
IČO předkladatele: 70890013
Datum zveřejnění: 12.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.02.2021
Text oznámení: MZP282K_oznameni.zip (597981 kB) - 05.01.2021 19:32:56
Informace o oznámení: MZP282K_infOznam.pdf (192 kB) - 06.01.2021 08:40:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP282K_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 18.02.2021 08:22:00
Závěr zjišťovacího řízení: MZP282K_zjistovaci.pdf (220 kB) - 18.02.2021 08:22:00
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP282K_vyhodnoceni.zip (13203 kB) - 08.06.2022 14:43:19
Návrh koncepce: MZP282K_navrh.zip (636722 kB) - 08.06.2022 14:43:30
Informace o návrhu koncepce: MZP282K_infNavrh.pdf (216 kB) - 08.06.2022 14:43:30
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP282K_infStanovisko.pdf (108 kB) - 15.07.2022 16:07:07
Text stanoviska: MZP282K_zaverStan.zip (639365 kB) - 15.07.2022 16:07:07
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP282K_infVyporadani.pdf (195 kB) - 16.02.2023 13:16:37
Schválená koncepce: MZP282K_schvalenaKoncepce.pdf (343 kB) - 16.02.2023 13:16:37
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: