Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP283K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2021 15:58
Předkladatel: Povodí Odry, státní podnik
IČO předkladatele: 70890021
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.02.2021
Text oznámení: MZP283K_oznameni.zip (320451 kB) - 06.01.2021 09:28:57
Informace o oznámení: MZP283K_infOznam.pdf (187 kB) - 06.01.2021 09:57:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP283K_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 16.02.2021 15:58:05
Závěr zjišťovacího řízení: MZP283K_zjistovaci.pdf (218 kB) - 16.02.2021 15:58:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: