Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP283K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2023 09:55
Předkladatel: Povodí Odry, státní podnik
IČO předkladatele: 70890021
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 01.02.2021
Text oznámení: MZP283K_oznameni.zip (320451 kB) - 06.01.2021 09:28:57
Informace o oznámení: MZP283K_infOznam.pdf (187 kB) - 06.01.2021 09:57:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP283K_infZjistovaci.pdf (184 kB) - 16.02.2021 15:58:05
Závěr zjišťovacího řízení: MZP283K_zjistovaci.pdf (218 kB) - 16.02.2021 15:58:05
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP283K_vyhodnoceni.zip (10650 kB) - 05.05.2022 11:11:58
Návrh koncepce: MZP283K_navrh.zip (295359 kB) - 05.05.2022 11:11:58
Informace o návrhu koncepce: MZP283K_infNavrh.pdf (358 kB) - 05.05.2022 11:11:58
Termín pro zaslání vyjádření: 31.05.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP283K_infStanovisko.pdf (360 kB) - 30.06.2022 12:52:46
Text stanoviska: MZP283K_zaverStan.zip (277420 kB) - 30.06.2022 12:52:46
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP283K_infVyporadani.pdf (93 kB) - 10.02.2023 11:06:30
Schválená koncepce: MZP283K_schvalenaKoncepce.pdf (110 kB) - 16.02.2023 09:55:25
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: