Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP284K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2021 08:23
Předkladatel: Povodí Moravy, s.p.
IČO předkladatele: 70890013
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2021
Text oznámení: MZP284K_oznameni.zip (546149 kB) - 06.01.2021 11:06:47
Informace o oznámení: MZP284K_infOznam.pdf (191 kB) - 06.01.2021 11:06:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP284K_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 18.02.2021 08:23:37
Závěr zjišťovacího řízení: MZP284K_zjistovaci.pdf (215 kB) - 18.02.2021 08:23:37
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Upozorňuji, že kvůli značné velikosti souborů ve složce v kolonce "Text oznámení", jejichž součástí je i návrh samotné koncepce, může otevírání či stahování složky trvat delší dobu.