Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP284K
Název koncepce: Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2022 14:51
Předkladatel: Povodí Moravy, s.p.
IČO předkladatele: 70890013
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 31.01.2021
Text oznámení: MZP284K_oznameni.zip (546149 kB) - 06.01.2021 11:06:47
Informace o oznámení: MZP284K_infOznam.pdf (191 kB) - 06.01.2021 11:06:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP284K_infZjistovaci.pdf (188 kB) - 18.02.2021 08:23:37
Závěr zjišťovacího řízení: MZP284K_zjistovaci.pdf (215 kB) - 18.02.2021 08:23:37
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Bílek Dalibor RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP284K_vyhodnoceni.zip (13785 kB) - 08.06.2022 14:51:15
Návrh koncepce: MZP284K_navrh.zip (492264 kB) - 08.06.2022 14:51:27
Informace o návrhu koncepce: MZP284K_infNavrh.pdf (110 kB) - 08.06.2022 14:51:28
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Upozorňuji, že kvůli značné velikosti souborů ve složce v kolonce "Text oznámení", jejichž součástí je i návrh samotné koncepce, může otevírání či stahování složky trvat delší dobu.