Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP293K
Název koncepce: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - 1. aktualizace pro období 2021–2030
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2021 15:30
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 31.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 21.06.2021
Text oznámení: MZP293K_oznameni.pdf (3852 kB) - 25.05.2021 11:50:21
Informace o oznámení: MZP293K_infOznam.pdf (205 kB) - 25.05.2021 11:50:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP293K_infZjistovaci.pdf (178 kB) - 02.09.2021 15:29:59
Závěr zjišťovacího řízení: MZP293K_zjistovaci.zip (9259 kB) - 02.09.2021 15:30:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: