Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP294K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2021 11:39
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 03.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.08.2021
Text oznámení: MZP294K_oznameni.pdf (2788 kB) - 22.07.2021 11:58:01
Informace o oznámení: MZP294K_infOznam.pdf (189 kB) - 22.07.2021 11:58:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP294K_infZjistovaci.pdf (186 kB) - 04.10.2021 11:39:55
Závěr zjišťovacího řízení: MZP294K_zjistovaci.zip (7104 kB) - 04.10.2021 11:39:55
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: