Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: OLK001Q
Název: Změna č. 1 Územního plánu Velké Losiny
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2020 10:17
Předkladatel: Obecní úřad Velké Losiny, Rudé Armády 321, 788 15 Velké Losiny
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: OLK001Q_navrh_textNavrhu.pdf (131 kB) - 15.01.2020 10:17:21
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: OLK001Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (371 kB) - 15.01.2020 10:17:21
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: