Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK005S
Název koncepce: Návrh změny Územního plánu Velká Bystříce
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 11.01.2021 09:46
Předkladatel: STRABAG a.s., Holická 29, 77149 Olomouc
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 04.01.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: OLK005S_navrh_textNavrhu.pdf (226 kB) - 11.01.2021 09:46:34
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: OLK005S_navrh_textStanoviska.pdf (370 kB) - 11.01.2021 09:46:34
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: