Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK014K
Název koncepce: Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova (pro období 2010 - 2020)
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2011 10:29
Předkladatel: Město Prostějov, Nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČO předkladatele: 00288659
Datum zveřejnění: 18.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: OLK014K_oznameni.doc (1740 kB) - 18.10.2011 09:08:57
Informace o oznámení: OLK014K_infOznam.doc (59 kB) - 18.10.2011 09:08:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: OLK014K_zjistovaci.doc (101 kB) - 24.11.2011 10:29:08
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: