Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK018K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, aktualizace 2017
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Fri Dec 22 08:48:48 CET 2017
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
IČ předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: Wed Nov 15 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Tue Dec 05 00:00:00 CET 2017
Text oznámení: OLK018K_oznameni.zip (309598 kB) - 15.11.2017 14:33:51
Informace o oznámení: OLK018K_infOznam.doc (71 kB) - 15.11.2017 10:22:57
Závěr zjišťovacího řízení: OLK018K_zjistovaci.zip (990 kB) - 22.12.2017 08:48:04
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: