Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK018K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, aktualizace 2017
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.05.2021 12:49
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 15.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.12.2017
Text oznámení: OLK018K_oznameni.zip (309598 kB) - 15.11.2017 14:33:51
Informace o oznámení: OLK018K_infOznam.doc (71 kB) - 15.11.2017 10:22:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK018K_infZjistovaci.pdf (567 kB) - 22.12.2017 08:46:00
Závěr zjišťovacího řízení: OLK018K_zjistovaci.zip (990 kB) - 22.12.2017 08:48:04
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: OLK018K_vyhodnoceni.pdf (2625 kB) - 19.06.2018 14:46:14
Návrh koncepce: OLK018K_navrh.zip (1859637 kB) - 20.06.2018 13:35:26
Informace o návrhu koncepce: OLK018K_infNavrh.doc (76 kB) - 21.06.2018 08:32:14
Termín pro zaslání vyjádření:
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: OLK018K_infStanovisko.zip (1200 kB) - 20.05.2021 12:49:06
Text stanoviska: OLK018K_zaverStan.pdf (622 kB) - 20.08.2018 16:00:50
Informace o zveřejnění prohlášení: OLK018K_infVyporadani.zip (1200 kB) - 22.01.2019 15:20:16
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: