Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK022K
Název koncepce: Strategie Olomouckého kraje o vodě
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2020 12:38
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 16.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.08.2020
Text oznámení: OLK022K_oznameni.zip (7630 kB) - 16.07.2020 12:38:28
Informace o oznámení: OLK022K_infOznam.pdf (255 kB) - 16.07.2020 12:36:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK022K_infZjistovaci.pdf (351 kB) - 23.09.2020 15:03:48
Závěr zjišťovacího řízení: OLK022K_zjistovaci.zip (3001 kB) - 23.09.2020 15:03:13
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: