Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK024K
Název koncepce: Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2021 13:16
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 16.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2021
Text oznámení: OLK024K_oznameni.pdf (2176 kB) - 16.04.2021 09:52:31
Informace o oznámení: OLK024K_infOznam.pdf (272 kB) - 16.04.2021 09:53:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: OLK024K_duvodyUkonceni.pdf (238 kB) - 18.05.2021 13:16:30
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: