Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK026K
Název koncepce: Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027 - II
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2021 07:15
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 19.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 08.06.2021
Text oznámení: OLK026K_oznameni.doc (7975 kB) - 19.05.2021 08:49:38
Informace o oznámení: OLK026K_infOznam.pdf (273 kB) - 18.06.2021 07:12:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK026K_infZjistovaci.zip (1546 kB) - 18.06.2021 07:15:26
Závěr zjišťovacího řízení: OLK026K_zjistovaci.pdf (328 kB) - 18.06.2021 07:13:26
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: