Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK027K
Název koncepce: Plán pro chytrou Olomouc
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2021 16:37
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 25.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2021
Text oznámení: OLK027K_oznameni.pdf (254 kB) - 25.05.2021 14:13:35
Informace o oznámení: OLK027K_infOznam.pdf (2648 kB) - 25.05.2021 14:28:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK027K_infZjistovaci.zip (826 kB) - 28.06.2021 16:37:02
Závěr zjišťovacího řízení: OLK027K_zjistovaci.pdf (293 kB) - 28.06.2021 16:34:35
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: