Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK028K
Název koncepce: Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2022 13:54
Předkladatel: statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
IČO předkladatele: 00301825
Datum zveřejnění: 17.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.01.2022
Text oznámení: OLK028K_oznameni.zip (9797 kB) - 16.12.2021 14:11:34
Informace o oznámení: OLK028K_infOznam.doc (81 kB) - 16.12.2021 14:10:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK028K_infZjistovaci.zip (1014 kB) - 02.02.2022 13:54:44
Závěr zjišťovacího řízení: OLK028K_zjistovaci.pdf (313 kB) - 02.02.2022 13:53:16
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: