Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK029K
Název koncepce: Adaptační a mitigační strategie města Olomouce
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2022 08:55
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 21.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2022
Text oznámení: OLK029K_oznameni.pdf (4155 kB) - 21.01.2022 07:26:22
Informace o oznámení: OLK029K_infOznam.pdf (246 kB) - 21.01.2022 07:28:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK029K_infZjistovaci.zip (865 kB) - 03.03.2022 08:55:31
Závěr zjišťovacího řízení: OLK029K_zjistovaci.pdf (334 kB) - 03.03.2022 08:55:16
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: