Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK030K
Název koncepce: Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2022 10:21
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 09.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2022
Text oznámení: OLK030K_oznameni.zip (11038 kB) - 10.08.2022 08:55:03
Informace o oznámení: OLK030K_infOznam.pdf (261 kB) - 09.08.2022 09:11:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK030K_infZjistovaci.zip (1471 kB) - 21.09.2022 10:20:40
Závěr zjišťovacího řízení: OLK030K_zjistovaci.pdf (370 kB) - 21.09.2022 10:20:50
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: