Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK031F
Název koncepce: Návrh zadání ÚP Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2020 17:08
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 15.04.2013
Předkladatel: Městský úřad Šumperk
IČO předkladatele: 00303461
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.05.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK031F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (59 kB) - 23.01.2014 13:42:38
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 18.12.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK031F_stanoviskoSEA.pdf (728 kB) - 27.01.2020 17:08:31
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: