Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK031K
Název koncepce: Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2026 s výhledem do roku 2035
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2023 08:38
Předkladatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele: 60609460
Datum zveřejnění: 05.09.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2023
Text oznámení: OLK031K_oznameni.zip (2252 kB) - 05.09.2023 12:47:02
Informace o oznámení: OLK031K_infOznam.pdf (218 kB) - 05.09.2023 12:47:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK031K_infZjistovaci.pdf (4798 kB) - 13.10.2023 08:37:56
Závěr zjišťovacího řízení: OLK031K_zjistovaci.pdf (308 kB) - 13.10.2023 08:38:04
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: