Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK032K
Název koncepce: Adaptační strategie města Prostějova na změnu klimatu
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2023 14:09
Předkladatel: statutární město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
IČO předkladatele: 00288659
Datum zveřejnění: 07.11.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 27.11.2023
Text oznámení: OLK032K_oznameni.pdf (3159 kB) - 07.11.2023 09:19:41
Informace o oznámení: OLK032K_infOznam.pdf (215 kB) - 07.11.2023 09:20:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK032K_infZjistovaci.pdf (335 kB) - 14.12.2023 14:09:14
Závěr zjišťovacího řízení: OLK032K_zjistovaci.pdf (287 kB) - 14.12.2023 14:09:03
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: