Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK047P
Název koncepce: Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu obce ČESKÁ VES
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2009 10:42
Předkladatel: Městský úřad Jeseník, stavební úřad
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Obecní úřad Česká Ves Městský úřad Jeseník, stavební úřad, Tovární 4/1287, kanc. č. 202, Jeseník 790 01 www.mujes.cz/vyveska www.cves.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK047P_stanoviskoNavrhZadani.doc (60 kB) - 24.09.2007 11:00:37
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: OLK047P_stanoviskoKoncept.doc (88 kB) - 02.11.2009 10:42:56
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: