Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK062F
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Olšany
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2015 12:17
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 05.02.2014
Předkladatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO předkladatele: 00303461
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK062F_zadani.pdf (165 kB) - 10.03.2014 10:30:54
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK062F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.docx (59 kB) - 10.03.2014 10:33:37
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Grúz Jiří RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.07.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: OLK062F_stanoviskoSEA.docx (44 kB) - 27.08.2015 12:17:14
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: