Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK167P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu města Olomouce
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2010 07:54
Předkladatel: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK167P_stanoviskoNavrhZadani.doc (55 kB) - 12.01.2009 09:06:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: OLK167P_stanoviskoKoncept.doc (87 kB) - 19.10.2010 07:54:44
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: