Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK188P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Skorošice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2011 08:12
Předkladatel: Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Tovární 4/1287, 79001 Jeseník
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu, majetku a investic, Tovární 4/1287, 79001 Jeseník www.mujes.cz/uzemni-planovani/html www.skorosice.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK188P_stanoviskoNavrhZadani.doc (61 kB) - 25.03.2009 08:29:15
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vavrečková Jitka Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): OLK188P_stanoviskoNavrh1.doc (100 kB) - 15.03.2011 08:12:27
Důvody ukončení posuzování: