Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK193P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1A územního plánu obce Klokočí
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2014 08:42
Předkladatel: Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK193P_stanoviskoNavrhZadani.doc (112 kB) - 22.04.2009 09:54:05
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Cetl Pavel Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): OLK193P_stanoviskoNavrh1.docx (37 kB) - 17.06.2014 08:42:04
Důvody ukončení posuzování: