Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: OLK221U
Název koncepce: Střeň- návrh zadání ÚP-stanovisko
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Návrh zadání
Datum a čas posledních úprav: 23.05.2013 14:13
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: