Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK225P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Vyjádření/Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2009 13:26
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, ÚP a investic, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, Městský úřad Staré Město, www.sumperk.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK225P_stanoviskoNavrhZadani.doc (47 kB) - 02.07.2009 13:26:09
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: