Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK226P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Červenka
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2010 07:20
Předkladatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, Havlíčkova ul. 818, 784 01 Litovel
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, Havlíčkova ul. 818, 784 01 Litovel, www.litovel.eu, Obecní úřad Červenka
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK226P_stanoviskoNavrhZadani.docm (23 kB) - 16.07.2009 14:25:54
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Velecká Věra Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): OLK226P_stanoviskoNavrh1.pdf (52 kB) - 08.10.2010 07:20:54
Důvody ukončení posuzování: