Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK233P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Osek nad Bečvou
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2011 07:54
Předkladatel: Mětský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje, nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Mětský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK233P_stanoviskoNavrhZadani.doc (99 kB) - 03.08.2009 15:44:02
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Vondráček Ladislav Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: OLK233P_stanoviskoKoncept.doc (94 kB) - 18.02.2011 07:54:28
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: