Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK362F
Název koncepce: Návrh I. Zprávy o uplatňování Územního plánu Štěpánov za období 2015 - 2019
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2019 11:23
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy:
Předkladatel: Obec úřad Štěpánov, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: OLK362F_zprava.pdf (704 kB) - 16.04.2019 11:22:35
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 11.04.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: OLK362F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (261 kB) - 16.04.2019 11:23:17
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: