Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK367F
Název koncepce: Návrh zadání Územního plánu Kožušany-Tážaly
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2019 14:53
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 15.05.2019
Předkladatel: Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: OLK367F_zadani.pdf (93 kB) - 17.06.2019 14:50:30
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 12.06.2019
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: OLK367F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (185 kB) - 17.06.2019 14:53:01
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK367F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (185 kB) - 17.06.2019 14:53:01
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: