Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK395P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Vyjádření/Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2010 09:02
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK395P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (82 kB) - 17.12.2010 09:02:05
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: