Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK407P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města Přerova
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2017 10:42
Předkladatel: Magistrát města Přerova, Odbor rozvoje, Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 01 Přerov
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Magistrát města Přerova, Odbor rozvoje, Oddělení územního plánování, Bratrská 34, 750 01 Přerov
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK407P_stanoviskoNavrhZadani.doc (157 kB) - 15.03.2011 08:45:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Dohnal Tomáš Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): OLK407P_stanoviskoNavrh1.pdf (370 kB) - 15.03.2017 10:42:14
Důvody ukončení posuzování: