Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: OLK427P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 4 územního plánu obce Staré Město
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Vyjádření/Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2011 15:47
Předkladatel: Městský úřad Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město
Text stanoviska k návrhu zadání: OLK427P_stanoviskoNavrhZadani.doc (50 kB) - 02.05.2011 15:47:37
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: