Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK001K
Název koncepce: Akční plán Strategického plánu rozvoje města Chrudimě
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2008 13:11
Předkladatel: Město Chrudim, Resslovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO předkladatele: 00270211
Datum zveřejnění: 11.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: PAK001K_oznameni.pdf (4798 kB) - 14.12.2007 14:29:32
Informace o oznámení: PAK001K_infOznam.doc (66 kB) - 14.12.2007 14:29:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: PAK001K_zjistovaci.doc (88 kB) - 08.01.2008 13:11:33
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: