Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK005K
Název koncepce: Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2015 12:29
Předkladatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO předkladatele: 00270211
Datum zveřejnění: 25.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2015
Text oznámení: PAK005K_oznameni.zip (4998 kB) - 26.05.2015 08:52:25
Informace o oznámení: PAK005K_infOznam.pdf (378 kB) - 26.05.2015 08:52:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK005K_infZjistovaci.pdf (359 kB) - 25.06.2015 08:23:59
Závěr zjišťovacího řízení: PAK005K_zjistovaci.zip (1123 kB) - 25.06.2015 08:25:29
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Dvořáková Irena RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: PAK005K_vyhodnoceni.zip (3616 kB) - 29.07.2015 13:50:37
Návrh koncepce: PAK005K_navrh.zip (3616 kB) - 29.07.2015 13:50:37
Informace o návrhu koncepce: PAK005K_infNavrh.pdf (375 kB) - 29.07.2015 13:50:37
Datum veřejného projednání: 23.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: PAK005K_infVP.pdf (529 kB) - 25.08.2015 12:50:07
Zápis z veřejného projednání: PAK005K_zapisVP.pdf (763 kB) - 06.10.2015 08:28:05
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: PAK005K_infStanovisko.pdf (452 kB) - 08.10.2015 12:29:36
Text stanoviska: PAK005K_zaverStan.pdf (452 kB) - 08.10.2015 12:29:02
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: