Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK006K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2018 06:25
Předkladatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 11.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 31.05.2018
Text oznámení: PAK006K_oznameni.zip (7175 kB) - 11.05.2018 10:03:39
Informace o oznámení: PAK006K_infOznam.pdf (239 kB) - 11.05.2018 10:03:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK006K_infZjistovaci.pdf (295 kB) - 14.06.2018 06:25:00
Závěr zjišťovacího řízení: PAK006K_zjistovaci.pdf (295 kB) - 14.06.2018 06:25:00
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: