Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK007K
Název koncepce: Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021–2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2020 08:19
Předkladatel: |Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 29.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2020
Text oznámení: PAK007K_oznameni.zip (16809 kB) - 28.05.2020 09:44:06
Informace o oznámení: PAK007K_infOznam.pdf (196 kB) - 28.05.2020 09:44:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK007K_infZjistovaci.pdf (291 kB) - 10.07.2020 08:19:07
Závěr zjišťovacího řízení: PAK007K_zjistovaci.pdf (291 kB) - 10.07.2020 07:08:29
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: