Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK007K
Název koncepce: Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021–2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 13.11.2020 13:21
Předkladatel: |Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 29.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2020
Text oznámení: PAK007K_oznameni.zip (16809 kB) - 28.05.2020 09:44:06
Informace o oznámení: PAK007K_infOznam.pdf (196 kB) - 28.05.2020 09:44:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK007K_infZjistovaci.pdf (291 kB) - 10.07.2020 08:19:07
Závěr zjišťovacího řízení: PAK007K_zjistovaci.pdf (291 kB) - 10.07.2020 07:08:29
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel Natura 2000: Merta Lukáš RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: PAK007K_vyhodnoceni.zip (7883 kB) - 01.10.2020 09:53:43
Návrh koncepce: PAK007K_navrh.pdf (8134 kB) - 01.10.2020 09:53:43
Informace o návrhu koncepce: PAK007K_infNavrh.pdf (200 kB) - 01.10.2020 09:53:43
Termín pro zaslání vyjádření: 22.10.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: PAK007K_infStanovisko.zip (29923 kB) - 13.11.2020 13:21:11
Text stanoviska: PAK007K_zaverStan.pdf (320 kB) - 13.11.2020 13:21:11
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: