Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PAK008K
Název koncepce: Adaptační strategie města Vysoké Mýto
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2022 09:05
Předkladatel: Město Vysoké Mýto
IČO předkladatele: 00279773
Datum zveřejnění: 18.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2022
Text oznámení: PAK008K_oznameni.pdf (1799 kB) - 17.01.2022 12:55:01
Informace o oznámení: PAK008K_infOznam.pdf (241 kB) - 17.01.2022 12:55:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK008K_infZjistovaci.zip (1767 kB) - 21.02.2022 09:05:54
Závěr zjišťovacího řízení: PAK008K_zjistovaci.pdf (326 kB) - 21.02.2022 09:05:54
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: