Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PAK111P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Lanškroun
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2010 12:09
Předkladatel: Městský úřad Lanškroun Odbor stavební úřad Náměstí J. M. Marků 12 563 16 Lanškroun
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PAK111P_navrhZadani.pdf (390 kB) - 13.07.2009 10:46:23
Text stanoviska k návrhu zadání: PAK111P_stanoviskoNavrhZadani.doc (56 kB) - 13.07.2009 10:47:06
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PAK111P_stanoviskoNavrh1.doc (306 kB) - 06.08.2010 12:09:20
Důvody ukončení posuzování: