Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: PAK145U
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Proseč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2018 10:56
Předkladatel: Obecní úřad Proseč
IČ předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: PAK145U_zjistovaci.doc (61 kB) - 11.04.2018 10:56:28
Posuzovatel:
Text stanoviska: PAK145U_zaverStan.doc (126 kB) - 23.07.2007 08:48:10
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: