Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: PAK153U
Název koncepce: Návrh zadání změny VII. A územního plánu města Pardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2006 10:34
Předkladatel: Magistrát města Pardubice, odbor rozvoje a strategie
IČO předkladatele: 00374046
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: PAK153U_zjistovaci.doc (67 kB) - 04.08.2006 10:31:41
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text stanoviska: PAK153U_zaverStan.doc (107 kB) - 04.08.2006 10:34:09
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: